Aktualności

Konsekwencje utrudniania kontaktów z dzieckiem

W sytuacji, gdy rodzice dziecka żyją w rozłączeniu, czy to na skutek rozwodu, separacji czy z jakiegokolwiek innego powodu, a dziecko przebywa stale u jednego z nich, sposób utrzymywania kontaktów z dzieckiem przez drugiego z rodziców powinni oni określić wspólnie, kierując się dobrem dziecka i…

Wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka

Obowiązek alimentacyjny polega na zapewnieniu środków utrzymania członkom swojej rodziny. Oczywiście najczęściej o alimentach mówi się w kontekście alimentów na dzieci bądź ewentualnie byłego małżonka po rozwodzie. Obowiązek ten nie jest ściśle określony tylko co do tych osób. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby ustalić obowiązek…

Mediacja w sprawie o podział majątku

Przeprowadzeniu podziału majątku przy rozwodzie często towarzyszą duże emocje. Wiążą się one z samym rozstaniem, odczuwanymi wobec drugiej osoby urazami, ale też chęcią udowodnienia drugiej osobie, że zasługuje na „mniej”. Skorzystanie z mediacji w tym przypadku pozwoli na sprawiedliwy podział i możliwość podejmowana decyzji o własnym…

Podział majątku dorobkowego między małżonkami

Podziału majątku możemy dokonać umownie, u notariusza lub w sądzie. Koszty uzależnione są od tego, czy jesteśmy zgodni co do sposobu podziału, od wysokości taksy notarialnej, nieraz także od wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego. Podziałowi zawsze podlega jedynie majątek wspólny obojga małżonków, natomiast nie dotyczy…

Alimenty dla matki dziecka w trakcie ciąży

Wiele kobiet staje przed problemem uchylania się ojca dziecka przed świadczeniem finansowym na rzecz potomstwa, szczególnie wtedy, kiedy dziecko urodziło się lub ma się urodzić poza związkiem małżeńskim. Tymczasem prawo jest w tym zakresie jednoznaczne – oboje rodzice są zobowiązani do łożenia na utrzymanie i…

Spółka małżonków a podział majątku po rozwodzie

Wiele małżeństw wspólnie prowadzi firmy, które często są ich głównym źródłem utrzymania. Co dzieje się w sytuacji, gdy małżonkowie prowadzący razem działalność mają dość wspólnego życia i postanawiają się rozwieść? Jak sprawiedliwie dokonać podziału firmy? Podział majątku, w skład którego wchodzą udziały w spółce, rodzi…

Alimenty na rzecz byłego małżonka po rozwodzie

Większości zainteresowanych tym tematem obowiązek alimentacyjny kojarzy się z płaceniem na utrzymanie dzieci, ewentualnie ze świadczeniami na rzecz innych krewnych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Przyznawane są też alimenty po rozwodzie na małżonka. Jest to jednak uzależnione od spełnienia innych warunków niż te, które…

Małżeńska umowa majątkowa, czyli czym jest intercyza i skutki jej podpisania

Intercyza jest to umowa małżeńska, na mocy której strony mogą rozszerzyć, ograniczyć bądź wyłączyć majątkową wspólność ustawową, powstającą z mocy prawa w chwili zawierania związku małżeńskiego. Istnieją trzy rodzaje przedmiotowej umowy: ustanowienie rozdzielności majątkowej – to najczęstsze rozwiązanie. Każdy z małżonków sam rozporządza swoim majątkiem osobistym. Gdyby doszło do…

Rozwód i separacja- podobieństwa i różnice

W momencie rozpadu małżeńskiego pożycia między małżonkami często pojawia się pytanie czy zdecydować się na rozwód czy też na separację. Przy wyborze, należy zdawać sobie sprawę z podstawowej różnicy dzielącej te dwie formy rozwiązania małżeństwa. Skutkiem rozwodu jest definitywne ustanie małżeństwa, które po prostu przestaje istnieć.…

Ograniczenie władzy rodzicielskiej

Ograniczenie władzy rodzicielskiej niesie ze sobą szereg negatywnych skutków. Władza rodzicielska obejmuje prawa i obowiązki, jakie rodzice mają wobec swoich dzieci. Przysługuje ona obojgu rodzicom. Władza rodzicielska powstaje w momencie narodzin dziecka i trwa do ukończenia przez nie pełnoletności. Ograniczenie tej władzy może nastąpić jeżeli zagrożone jest dobro…
  • 1
  • 2
Zero WordPress Theme by WPExplorer Powered by WordPress