Aktualności

Alimenty dla matki dziecka w trakcie ciąży

Wiele kobiet staje przed problemem uchylania się ojca dziecka przed świadczeniem finansowym na rzecz potomstwa, szczególnie wtedy, kiedy dziecko urodziło się lub ma się urodzić poza związkiem małżeńskim. Tymczasem prawo jest w tym zakresie jednoznaczne – oboje rodzice są zobowiązani do łożenia na utrzymanie i…

Spółka małżonków a podział majątku po rozwodzie

Wiele małżeństw wspólnie prowadzi firmy, które często są ich głównym źródłem utrzymania. Co dzieje się w sytuacji, gdy małżonkowie prowadzący razem działalność mają dość wspólnego życia i postanawiają się rozwieść? Jak sprawiedliwie dokonać podziału firmy? Podział majątku, w skład którego wchodzą udziały w spółce, rodzi…

Alimenty na rzecz byłego małżonka po rozwodzie

Większości zainteresowanych tym tematem obowiązek alimentacyjny kojarzy się z płaceniem na utrzymanie dzieci, ewentualnie ze świadczeniami na rzecz innych krewnych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Przyznawane są też alimenty po rozwodzie na małżonka. Jest to jednak uzależnione od spełnienia innych warunków niż te, które…

Małżeńska umowa majątkowa, czyli czym jest intercyza i skutki jej podpisania

Intercyza jest to umowa małżeńska, na mocy której strony mogą rozszerzyć, ograniczyć bądź wyłączyć majątkową wspólność ustawową, powstającą z mocy prawa w chwili zawierania związku małżeńskiego. Istnieją trzy rodzaje przedmiotowej umowy: ustanowienie rozdzielności majątkowej – to najczęstsze rozwiązanie. Każdy z małżonków sam rozporządza swoim majątkiem osobistym. Gdyby doszło do…

Rozwód i separacja- podobieństwa i różnice

W momencie rozpadu małżeńskiego pożycia między małżonkami często pojawia się pytanie czy zdecydować się na rozwód czy też na separację. Przy wyborze, należy zdawać sobie sprawę z podstawowej różnicy dzielącej te dwie formy rozwiązania małżeństwa. Skutkiem rozwodu jest definitywne ustanie małżeństwa, które po prostu przestaje istnieć.…

Ograniczenie władzy rodzicielskiej

Ograniczenie władzy rodzicielskiej niesie ze sobą szereg negatywnych skutków. Władza rodzicielska obejmuje prawa i obowiązki, jakie rodzice mają wobec swoich dzieci. Przysługuje ona obojgu rodzicom. Władza rodzicielska powstaje w momencie narodzin dziecka i trwa do ukończenia przez nie pełnoletności. Ograniczenie tej władzy może nastąpić jeżeli zagrożone jest dobro…

Alimenty a upadłość konsumencka

Orzeczenie upadłości konsumenckiej dłużnika alimentacyjnego zwykle wzbudza niepewność wśród osób, wobec których zasądzony został obowiązek alimentacyjny oraz ich opiekunów prawnych.  Wiele osób ma zobowiązania - kredyty lub innego rodzaju długi. Co jednak w sytuacji, gdy zadłużenie jest tak duże, że nie widzimy możliwości jego spłaty.…

Podział majątku pomiędzy małżonkami

Konsekwencją rozwodu jest ustanie wspólności majątkowej małżeńskiej, a co za tym idzie – możliwość dokonania podziału majątku. Rozwód jest bardzo trudnym doświadczeniem, nie tylko emocjonalnie dla małżonków i ich rodzin, ale również pod względem prawnym. Jeśli małżonkowie nie zawierali umów majątkowych przed zawarciem małżeństwa ani…

Umowy cywilnoprawne w zatrudnieniu

Zgodnie z art. 22  Kodeksu pracy przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez niego, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Zatrudnienie w warunkach określonych…
Zero WordPress Theme by WPExplorer Powered by WordPress