Aktualności

Co robić, by nie odziedziczyć długów po zmarłym?

Powołanie do spadku wynika z ustawy albo z testamentu. W pierwszej kolejności do spadku powołane są z ustawy dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek  - tj. osoba pozostająca w związku małżeńskim ze spadkodawcą w chwili otwarcia spadku, a więc w chwili jego śmierci. Uprawnienia takiego nie…

Przekształcenie spółki jawnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w kontekście odpowiedzialności za zobowiązanie kredytowe

Odpowiedzialność wspólników w spółce jawnej Wspólnicy spółki jawnej za zobowiązania spółki (po wpisie do rejestru spółki) odpowiadają bez ograniczenia całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką. Regulacja kodeksowa jest tu jednoznaczna i nie nasuwa żadnych wątpliwości. Odpowiedzialność solidarna wspólników oznacza, że każdy…

Rozwód z perspektywy orzekania o winie

W procesie rozwodowym Sąd rozstrzyga o tym, czy któryś z małżonków ponosi wyłączną winę w rozkładzie pożycia małżeńskiego, czy też do rozpadu małżeństwa doszło z winy obu stron. Orzeczenie rozwodu z winy jednego z małżonków oprócz moralnej satysfakcji może mieć w przyszłości doniosłe konsekwencje prawne,…

Jak odzyskać zaległe alimenty

Zaleganie z płatnościami na poczet alimentów stanowi bardzo częste zjawisko. Według informacji podanych przez Krajową Radę Komorniczą oraz Centrum Praw Kobiet problem z zalegających alimentów dotyczy ponad miliona dzieci w Polsce. Ponadto sukcesywnie wzrasta liczba kobiet, które powinny otrzymywać świadczenia alimentacyjne na nie same, a…

Rozwód vs kredyt hipoteczny – o tym, czy kredyt wiąże mocniej niż przysięga małżeńska

Kredyt hipoteczny niejednokrotnie stanowi spory problem w sytuacji, gdy dotychczasowi małżonkowie zdecydują się na rozwód. Sąd ingerując w sytuację majątkową małżonków i dzieląc takowy majątek, nie angażuje się w kwestie zaciągniętych długów i zobowiązań. Okres kredytowania w zdecydowanej większości sięga od kilkunastu do kilkudziesięciu lat,…
Zero WordPress Theme by WPExplorer Powered by WordPress