Świadczenie pomocy prawnej na rzecz Klientów – zarówno podmiotów gospodarczych, jak i osób fizycznych, odbywa się na podstawie jednorazowych zleceń lub na podstawie umowy o stałą obsługę prawną. Wysokość wynagrodzenia miesięcznego lub stawek godzinowych ustalana jest w trakcie konsultacji z Klientem i zależy od zakresu świadczonych usług oraz indywidualnych potrzeb Klienta.