Zapraszam do współpracy, proszę o kontakt telefoniczny, poprzez formularz lub za pomocą poczty elektronicznej.

Formularz kontaktowy

UWAGA - zaznaczenie poniższego pola jest konieczne do wysłania wiadomości.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Kancelarię Adwokacką Adwokat Katarzyna Danielewicz z siedzibą w Opolu (adres: 45-010 Opole, ul. Szpitalna 4) zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.) w celach realizacji usług obejmujące przesyłanie informacji drogą mailową lub pocztową. Niniejsza zgoda obejmuje przetwarzanie danych osobowych w przyszłości, o ile nie zmieni się cel ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną przez Kancelarię Adwokacką Adwokat Katarzyna Danielewicz z siedzibą w Opolu (adres: 45-010 Opole, ul. Szpitalna 4) zgodnie z ustawą z dn. 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 z późn. zm.). Przekazanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. W każdej chwili masz prawo do uzyskania informacji o treści przetwarzanych danych oraz prawo ich poprawiania i usunięcia o ile jest to zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, poprzez kontakt: telefoniczny, pod numerem +48 604 930 903, w formie elektronicznej, na adres poczty elektronicznej: adwokat.danielewicz@kdkancelaria.pl Oświadczam, że zostałam(em) poinformowana(y) o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również prawie wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec ich przetwarzania.