Kancelaria poza pakietem pracodawcy, zapewnia spółkom oraz przedsiębiorcom indywidualnym profesjonalne doradztwo i obsługę prawną w formie obsługi stałej lub pojedynczych zleceń. W ramach świadczenia obsługi prawnej firm w mieście Opole adwokat Katarzyna Danielewicz zapewnia obsługę prawną firm,  w szczególności:

  • doradztwo prawne przedsiębiorstw,
  • reprezentację przed sądami oraz organami administracji,
  • przygotowanie, analizę, negocjacje zawieranych umów,
  • udział w posiedzeniach organów spółek,
  • windykację należności,
  • rozwiązywanie problemów pracodawcy z zakresu prawa pracy,
  • opracowanie regulaminów wewnątrzzakładowych

Wyżej wymieniony wykaz ma charakter podstawowy i dotyczy czynności, którymi najczęściej zajmuje się Kancelaria w zakresie obsługi prawnej w Opolu. Zdobyta wiedza i doświadczenia w przedmiotowym zakresie pozwala w pełni dostosowywać swoją ofertę do indywidualnych oczekiwań Klienta, tak by obsługa prawna oferowana przez Kancelarię była w pełni satysfakcjonująca.

Oddłużanie przedsiębiorców

Coraz więcej polskich przedsiębiorców boryka się z utratą płynności finansowej. Skutecznym sposobem na poprawę sytuacji finansowej firm jest oddłużanie. Profesjonalne oddłużanie firm to szereg działań mających na celu wykazanie, że doprowadzeniu przedsiębiorcy do upadłości nie przyniesie zaspokojenia interesów licznych wierzycieli. Jest to skuteczne poszukiwanie rozwiązań mających na celu wyprowadzenie przedsiębiorstwa z zadłużenia. Kancelaria adwokat Katarzyny Danielewicz oferuje profesjonalną pomoc prawną z zakresu oddłużania przedsiębiorców. Prawnicy Kancelarii kompetentnie podejmują się rozwiązywania problemów Klientów z zakresu oddłużeń, które polegają na kompleksowej ocenie sytuacji finansowej firmy i ułożenia dla niej realnego do wdrożenia planu wyjścia z zadłużenia. W gestii Kancelarii będzie doradztwo prawne a także prowadzenie skutecznych negocjacji z wierzycielami.

Upadłość firm

Prowadzenie firmy we współczesnych realiach rynkowych niesie ze sobą ryzyko popadnięcia w problemy z płynnością finansową. Jeśli takie kłopoty utrzymują się przez dłuższy czas, grożą przedsiębiorcy niewypłacalnością, czyli niezdolnością do terminowego realizowania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Adwokat Danielewicz świadczy profesjonalną pomoc prawną w zakresie upadłości przedsiębiorstw. Kancelaria  z siedzibą w mieście Opole zapewnia kompleksową pomoc we wszystkich kwestiach prawnych związanych z upadłością przedsiębiorstwa. Podejmuje także działania w obszarze doradztwa, z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, w tym reprezentacji w toku postępowań, jak również w przygotowywaniu dokumentacji celem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub wniosku o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego. Konsekwencje niezłożenia wniosku o ogłoszenie upadłości przedsiębiorstwa są bardzo poważne. Nie należy zatem bagatelizować problemów związanych z zaburzeniem płynności finansowej firmy i koniecznie zwrócić się do specjalisty. Złożenie wniosku o upadłość przedsiębiorstwa jest zaledwie początkiem długiego postępowania, dlatego warto zwrócić się o pomoc do profesjonalnego i skutecznego Adwokata Katarzyny Danielewicz, by postępowanie upłynęło w najmniej dolegliwy dla Klienta sposób.

Umorzenia zaległości

W sprawach związanych z przedawnionymi długami, pożyczkami czy też kredytami  Kancelaria Adwokacka Katarzyny Danielewicz działa skutecznie na terenie Opola, jak i całej Opolszczyzny. Kancelaria dokonuje wstępnej analizy sprawy sądowej i ustala jakie czynności można lub należy podjąć, w tym czy dług jest przedawniony i w jakim zakresie. Ponadto Mecenas Danielewicz oferuje pakiet kompleksowych usług z zakresu szeroko pojętego oddłużania – zarówno przedsiębiorstw jak również osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Działanie Kancelarii jest zorientowane na efektywną redukcję zadłużenia, poprzez stosowanie sprawdzonych rozwiązań prawnych oraz pomoc w relacjach z wierzycielami. Pierwszym krokiem do skutecznego umorzenia długów będzie przedstawienie przez prawnika indywidualnego planu działania. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe będzie wypracowanie porozumienia między wierzycielem a dłużnikiem. W porozumieniu najczęściej zawierane są propozycje nowych warunków spłaty zaległych zobowiązań, a w szczególności: rozłożenie płatności na raty, umorzenie części długu, obniżenie oprocentowania, czy też anulowanie odsetek. Prawnicy Kancelarii Danielewicz profesjonalnie reprezentują w toku negocjacji z wierzycielem oraz czuwają nad zgodnością z prawem czynności podejmowanych wobec Klienta przez komornika, czy też firmy windykacyjne.

Świadczenie usług w zakresie doradztwa prawnego przedsiębiorstw

Profesjonalna i kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorstw świadczona przez adwokata Katarzynę Danielewicz i współpracujących z nią prawników polega na wsparciu Klientów poczynając od fazy pomysłu na dane przedsięwzięcie biznesowe, przez etapy wdrożenia, rozwoju i stabilizacji, aż do momentu podjęcia decyzji o zakończeniu danego przedsięwzięcia i jego finalizacji.

Profesjonalna pomoc prawna Kancelarii dla przedsiębiorcy to również fachowe doradztwo świadczone przez prawników Kancelarii od sporządzenia umowy spółki, poprzez jej prawidłową rejestrację, bieżące funkcjonowanie, a w niektórych przypadkach, w razie zaistniałej konieczności również poprzez restrukturyzację lub ostatecznie postępowanie upadłościowe. Podmioty gospodarcze bardzo często pozyskują finansowanie swojej działalności w formie długu, a nie zwiększenia kapitałów własnych. Może ono przybrać różną formę, na przykład finansowanie w formie kredytu, pożyczki, leasingu, faktoringu, faktoringu odwróconego lub innej. Przedsiębiorca może popaść w problemy finansowe, nie tylko jeżeli potrzebuje dla prowadzenia swojej działalności nowego finansowania, lecz również w sytuacji, gdy dłużnik traci zdolność refinansowania. Z tego względu problem ze spełnieniem zobowiązań z tytułu jednej umowy może wywołać efekt „domina”. Alternatywą, w takiej sytuacji, pozostaje zmiana struktury istniejącego zadłużenia finansowego poza postępowaniem upadłościowym. Dla osiągnięcia tego celu niezbędne jest uzyskanie fachowej pomocy adwokata, który podejmie negocjacje z wierzycielami ze świadomością, że brak szybkiego porozumienia może skutkować upadłością przedsiębiorcy.

Stała obsługa świadczona przez prawników Kancelarii w odróżnieniu od sporadycznych kontaktów, może w porę uchronić Klienta przed tak niekorzystnym dla niego scenariuszem jakim jest ogłoszenie upadłości, a w sytuacji gdy jest to jedyne rozwiązanie, pomoże przedsiębiorcy przejść ten proces w sposób możliwie jak najbardziej korzystny dla niego. Świadczenie usług w zakresie doradztwa prawnego wymaga precyzyjnego zidentyfikowania i zrozumienia potrzeb oraz oczekiwań Klienta, jak również umiejętności przewidywania skutków gospodarczych wynikających z zaproponowanych rozwiązań.

Usługi prawników Kancelarii cechuje wiedza fachowa oraz bogate doświadczenie praktyczne w prowadzeniu stałej obsługi przedsiębiorców działających w różnych gałęziach gospodarki, mających siedziby na terenie miasta Opola.