Kancelaria poza pakietem pracodawcy, zapewnia spółkom oraz przedsiębiorcom indywidualnym profesjonalne doradztwo i obsługę prawną w formie obsługi stałej lub pojedynczych zleceń. W ramach świadczenia obsługi prawnej firm w mieście Opole adwokat Katarzyna Danielewicz zapewnia obsługę prawną firm,  w szczególności:

  • doradztwo prawne przedsiębiorstw,
  • reprezentację przed sądami oraz organami administracji,
  • przygotowanie, analizę, negocjacje zawieranych umów,
  • udział w posiedzeniach organów spółek,
  • windykację należności,
  • rozwiązywanie problemów pracodawcy z zakresu prawa pracy,
  • opracowanie regulaminów wewnątrzzakładowych

Wyżej wymieniony wykaz ma charakter podstawowy i dotyczy czynności, którymi najczęściej zajmuje się Kancelaria w zakresie obsługi prawnej w Opolu. Zdobyta wiedza i doświadczenia w przedmiotowym zakresie pozwala w pełni dostosowywać swoją ofertę do indywidualnych oczekiwań Klienta, tak by obsługa prawna oferowana przez Kancelarię była w pełni satysfakcjonująca.

Świadczenie usług w zakresie doradztwa prawnego przedsiębiorstw

Profesjonalna i kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorstw świadczona przez adwokata Katarzynę Danielewicz i współpracujących z nią prawników polega na wsparciu Klientów poczynając od fazy pomysłu na dane przedsięwzięcie biznesowe, przez etapy wdrożenia, rozwoju i stabilizacji, aż do momentu podjęcia decyzji o zakończeniu danego przedsięwzięcia i jego finalizacji.

Profesjonalna pomoc prawna Kancelarii dla przedsiębiorcy to również fachowe doradztwo świadczone przez prawników Kancelarii od sporządzenia umowy spółki, poprzez jej prawidłową rejestrację, bieżące funkcjonowanie, a w niektórych przypadkach, w razie zaistniałej konieczności również poprzez restrukturyzację lub ostatecznie postępowanie upadłościowe. Podmioty gospodarcze bardzo często pozyskują finansowanie swojej działalności w formie długu, a nie zwiększenia kapitałów własnych. Może ono przybrać różną formę, na przykład finansowanie w formie kredytu, pożyczki, leasingu, faktoringu, faktoringu odwróconego lub innej. Przedsiębiorca może popaść w problemy finansowe, nie tylko jeżeli potrzebuje dla prowadzenia swojej działalności nowego finansowania, lecz również w sytuacji, gdy dłużnik traci zdolność refinansowania. Z tego względu problem ze spełnieniem zobowiązań z tytułu jednej umowy może wywołać efekt „domina”. Alternatywą, w takiej sytuacji, pozostaje zmiana struktury istniejącego zadłużenia finansowego poza postępowaniem upadłościowym. Dla osiągnięcia tego celu niezbędne jest uzyskanie fachowej pomocy adwokata, który podejmie negocjacje z wierzycielami ze świadomością, że brak szybkiego porozumienia może skutkować upadłością przedsiębiorcy.

Stała obsługa świadczona przez prawników Kancelarii w odróżnieniu od sporadycznych kontaktów, może w porę uchronić Klienta przed tak niekorzystnym dla niego scenariuszem jakim jest ogłoszenie upadłości, a w sytuacji gdy jest to jedyne rozwiązanie, pomoże przedsiębiorcy przejść ten proces w sposób możliwie jak najbardziej korzystny dla niego. Świadczenie usług w zakresie doradztwa prawnego wymaga precyzyjnego zidentyfikowania i zrozumienia potrzeb oraz oczekiwań Klienta, jak również umiejętności przewidywania skutków gospodarczych wynikających z zaproponowanych rozwiązań.

Usługi prawników Kancelarii cechuje wiedza fachowa oraz bogate doświadczenie praktyczne w prowadzeniu stałej obsługi przedsiębiorców działających w różnych gałęziach gospodarki, mających siedziby na terenie miasta Opola.