W ramach usług dotyczących prawa bankowego Kancelaria oferuje pomoc prawną osobom fizycznym jak również instytucjom bankowym. Polski system bankowy rozwija się dynamicznie w oparciu o normy zawarte w dyrektywach europejskich a także coraz obszerniejsze orzecznictwo europejskie i sądów krajowych. Na przestrzeni kilku dekad polskie banki przekształciły się w nowoczesne europejskie instytucje kredytowe. Znacznym przeobrażeniom uległ również nadzór bankowy, zarówno pod względem organizacyjnym jak i pod względem zakresu przedmiotowego. Tak dynamiczne przekształcenia wywołują konieczność zarówno po stronie banku jak też po stronie osoby fizycznej – klienta indywidualnego lub przedsiębiorcy, skorzystania z profesjonalnego doradztwa prawnego na przykład w zakresie opiniowania umów kredytowych, umów zmierzających do zabezpieczenia wierzytelności bankowych oraz innych pod kątem ich zgodności z polskim porządkiem prawnym. Po stronie banków Kancelaria podejmuje się stałej współpracy na podstawie umowy o obsługę prawną, a w ramach reprezentacji osób fizycznych, Kancelaria podejmuje się zastępstwa procesowego w sporach sądowych z zakresu prawa bankowego. Sprawy tego rodzaju, ze względu na swą specyfikę, w tym zwykle znaczną wartość dochodzonych roszczeń, wymagają od pełnomocnika specjalistycznej wiedzy, głębokiego zaangażowania oraz pełnej determinacji w działaniu. Zadaniem banków jest gwarantowanie bezpieczeństwa i stabilności globalnego systemu bankowego. Obsługa prawna banków jest jedną głównych dziedzin, na których opiera się działalność Kancelarii. Jednocześnie dzięki obsłudze prawnej instytucji bankowych na rynku opolskim, Kancelaria posiada odpowiednie przygotowanie merytoryczne pozwalające na skuteczne prowadzenie spraw z zakresu prawa bankowego w imieniu osób fizycznych. Kancelaria podejmie się przeanalizowania umowy kredytowej i pożyczkowej, w imieniu Klienta będzie podejmować negocjacje w celu oddłużenia lub restrukturyzacji długu.

Adwokat Katarzyna Danielewicz pomaga na gruncie prawa bankowego w Opolu.


Usługi z zakresu prawa bankowego kierowane są zarówno do osób fizycznych i prawnych będących kontrahentami instytucji bankowych, prowadzących spory z bankami, a także do samych podmiotów gospodarczych zajmujących się działalnością bankową. Umiejętność praktycznego stosowania prawa, znajomość wewnętrznych procedur i sposobu działania banków pozwala prawnikom Kancelarii oferować najwyższy standard usług w zakresie szeroko rozumianego prawa bankowego. Doświadczenie w zakresie całościowej obsługi transakcji zawieranych w praktyce bankowej, tym w zakresie finansowania inwestycji i ustanawiania zabezpieczeń wierzytelności oraz czynności związanych z restrukturyzacją zadłużenia jest mocną stroną Kancelarii w zakresie prawa bankowego. Adwokat Katarzyna Danielewicz zajmuje się także bieżącym doradztwem w zakresie stosowania przepisów prawa w praktyce bankowej. Prawo bankowe normuje działalność instytucji finansowych działających na rynku, znaczenie tego działu prawa związane jest w szczególności ze specyficznym statusem banków i im pokrewnych instytucji. Chroniąc interesy swoich Klientów, Kancelaria ma na uwadze walor prawny zobowiązań bankowych oraz charakterystykę instytucji finansowych. Mimo znaczącej siły tychże instytucji, każdy Klient jest reprezentowany z zachowaniem najwyższych standardów profesjonalizmu i zawodowej staranności. Stojąc w obliczu konieczności rozwikłania problemów z przedmiotowej dziedziny, określanej mianem „prawo bankowe Opole” Kancelaria adwokacka Katarzyny Danielewicz to najbardziej odpowiedni wybór.