Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną w zakresie szeroko pojętego prawa cywilnego. Mając na względzie dobro Klienta oraz oczekiwany przez niego cel postępowania, w ramach dziedziny prawo cywilne wybór Kancelarii zagwarantuje kompetentną pomoc adwokat Katarzyny Danielewicz oraz prawników z nią współpracujących. Umowy cywilnoprawne (Opole) mogą dotyczyć różnych obszarów działalności i co do zasady powodują powstanie pewnych relacji pomiędzy zawierającymi je podmiotami, którymi mogą być osoby fizyczne bądź osoby prawne. Postanowienia w nich zawarte są na tyle istotne, że warto poddać je prawniczej analizie, która wykaże zagrożenia prawne oraz najtrafniejsze rozwiązania dostosowane do potrzeb Klienta. Kancelaria pomoże sporządzić bezpieczne kontrakty oraz będzie reprezentować swoich Klientów w sporach sądowych dotyczących zobowiązań wynikających z umów cywilnoprawnych. Z uwagi na duży stopień skomplikowania okoliczności faktycznych i prawnych spraw z przedmiotowego zakresu, postępowania cywilne wymagają specjalistycznej wiedzy prawniczej, niejednokrotnie powołania biegłych, w szczególności w zakresie zniesienia współwłasności, wydzielenia lokalu czy też wyliczenia nakładów. Dla zabezpieczenia interesu prawnego Klienta w zdecydowanej większości spraw pomoc adwokata jest nieodzowna. Pomoc prawna świadczona przez Kancelarię w mieście Opole skutkuje wysokim stopniem zadowolenia ze strony dotychczasowych Klientów.

Adwokaci oferują pomoc prawną w sporządzaniu umów a także pełną obsługę prawną przy realizacji umów na każdym etapie ich wykonywania.

W szczególności oferta Kancelarii obejmuje usługi w zakresie przygotowania umów dotyczących:

 • zlecenia, o dzieło, świadczenia usług,
 • współpracy,
 • cesji wierzytelności lub długu,
 • darowizny,
 • użyczenia,
 • dzierżawy i najmu,
 • pożyczki

Kancelaria zajmuje się ponadto sprawami z szeroko pojętego prawa rzeczowego. W tym zakresie udziela porad prawnych i prowadzi sprawy sądowe dotyczące prawa własności, dotyczące ruchomości jak i nieruchomości. W zakresie prawa rzeczowego adwokat prowadzi postępowania sądowe, w szczególności dotyczące:

 • zasiedzenia (w dobrej i złej wierze),
 • zniesienia współwłasności,
 • podziału majątku,
 • ustanowienia służebności drogi koniecznej,
 • usunięcia wady prawnej nieruchomości,
 • postępowania wieczystoksięgowego

Bez względu na rodzaj szkód (osobowych, komunikacyjnych, majątkowych, itp.) Kancelaria oferuje profesjonalną pomoc w uzyskaniu odszkodowania w mieście Opole. Kancelaria gwarantuje :

 • ocenę prawną zdarzenia,
 • reprezentację przed sądem

Pomagamy w różny sposób – od poradnictwa, przez interwencje i postępowania polubowne, aż po reprezentację w trakcie postępowania sądowego o wypłatę odszkodowania w wysokości oczekiwanej przez Klienta. Do powyżej opisanych usług w przedmiotowym zakresie zalicza się również sporządzanie fachowej dokumentacji.