Kancelaria reprezentuje swoich Klientów w trudnych, złożonych i wielowątkowych procesach karnych, zarówno na etapie postępowania przygotowawczego (tj. przed organami ścigania), jak i postępowania sądowego (jurysdykcyjnego).

Prowadzenie spraw karnych w Opolu

Adwokat Katarzyna Danielewicz reprezentuje oskarżonych oraz oskarżycieli posiłkowych na każdym etapie postępowania i przy wszelkich czynnościach w ramach:

  • postępowania przygotowawczego – od momentu zatrzymania do końca śledztwa,
  • postępowania przed sądem I instancji,
  • postępowania apelacyjnego,
  • postępowania wykonawczego (odroczenie wykonania kary, przerwa w karze, warunkowe przedterminowe zwolnienie, wydanie wyroku łącznego)

Sprawy karne to wszystkie przypadki, kiedy ktoś jest podejrzany lub oskarżony o popełnienie czynu opisanego w kodeksie karnym i ustawach pokrewnych. To najszersza kategoria spraw, w której mieszczą się tak zwane sprawy karne gospodarcze, sprawy karne skarbowe czy sprawy wykroczeniowe. Wydzielenie innych kategorii spraw karnych ma jedynie znaczenie porządkujące, prowadzenie takich spraw odbywa się wg. tych samych zasad opisanych w kodeksie postępowania karnego i prawie karnym materialnym. Wszystkie pospolite przestępstwa takie jak kradzież, przywłaszczenie, rozbój, zniesławienie, paserstwo zaliczają się do tej najczęściej spotykanej kategorii.

Opolska Kancelaria adwokat Katarzyny Danielewicz zajmuje się profesjonalną obsługą Klientów spraw karnych i karnych skarbowych. Kancelaria posiada doświadczenie poparte praktyką w sprawach karnych, karnoskarbowych oraz prawie wykroczeń. Właśnie to doświadczenie w zakresie udzielania adwokackiej pomocy prawnej pozwoliło wywnioskować, że sprawy karne często wymagają natychmiastowych reakcji.

Profesjonalny obrońca w sprawach karnych stanowi niezwykle istotną pomoc już przy pierwszym przesłuchaniu. Także w sytuacji stosowania tymczasowego aresztowania lub innych środków zapobiegawczych udział adwokata może okazać się niezbędnym.

Zgodnie z przyjętymi normami sprawiedliwości społecznej i ustanowionym prawem karnym każdy pokrzywdzony może nie tylko żądać ukarania sprawcy, ale także określonej formy zadośćuczynienia. Jednakże każdy oskarżony, dopóki nie zapadł sprawiedliwy i prawomocny wyrok, jest uznawany za osobę niewinną. Zarówno jedna strona, jak i druga ma prawo do skorzystania z pomocy adwokata w sprawach karnych. Adwokat Katarzyna Danielewicz w sprawach karnych skutecznie podejmuje się prowadzenia sprawy od pierwszych czynności, dokładając wszelkich starań ażeby zagwarantować Klientom przysługujące im prawa wynikające z szeroko rozumianego prawa do obrony, zarówno na etapie postępowania przygotowawczego jak też podczas prowadzenia obrony Klienta przed sądem, a także reprezentując pokrzywdzonych na skutek czynów zabronionych w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego.