Sprawy spadkowe stanowią istotną część aktywności Kancelarii. Dziedzina ta określa zasady przejścia praw i obowiązków majątkowych po śmierci osoby będącej ich podmiotem. Ujmując sprawę inaczej, prawo spadkowe określa zasady nabywania praw i obowiązków wynikających z dziedziczenia, w tym przedmiot dziedziczenia, osoby uprawnione do dziedziczenia, a także zasady odpowiedzialności za długi spadkowe. Prawo spadkowe to dziedzina prawa, która reguluje przejście praw i obowiązków majątkowych w przypadku śmierci spadkobiercy. W ramach usług prawnych w zakresie „sprawy spadkowe Opole” Kancelaria oferuje pomoc, która pozwoli wyeliminować ryzyko pozyskania spadku przez osoby nieuprawnione a także doradztwo w zakresie skutecznego zabezpieczenia interesów spadkobierców oraz uniknięcia ewentualnej odpowiedzialności za długi spadkodawcy. Adwokat Katarzyna Danielewicz specjalizuje się w rozwiązywaniu spraw spadkowych w Opolu w ramach dziedziczenia ustawowego jak i testamentowego.

Obsługa Klientów w zakresie prawa spadkowego obejmuje w szczególności:

  • Doradztwo w zakresie przyjęcia i odrzucenia spadku,
  • Przygotowanie wniosków o stwierdzenie nabycia spadku,
  • Reprezentacja wnioskodawców i uczestników w postępowaniu sądowym,
  • Dział spadku oraz zniesienie współwłasności powstałej w wyniku nabycia spadku
  • Doradztwo w rozwiązywaniu problemów dotyczących przyszłego spadku i dziedziczenia

Kancelaria w zakresie prawa spadkowego zajmuje się przede wszystkim sprawami związanymi z postępowaniem sądowym poczynając od sformułowania wniosku o stwierdzenie nabycia spadku aż do uzyskania prawomocnego orzeczenia w tym przedmiocie. Zadania Kancelarii w zakresie tematyki spadkowej to także ustalenie spadkobierców oraz ich udziałów w spadku, darowizn, zapisów windykacyjnych i ich wartości, rodzaju i wartości składników majątku spadkowego, określenie sposobu podziału majątku jak również analiza zapisów testamentowych. Celem działań jest uzyskanie części majątku rodzinnego przez osobę, która nie otrzymała wystarczającego lub żadnego udziału w spadku, stwierdzenie nabycia spadku przez oznaczone osoby, podział majątku wchodzącego w skład spadku, ewentualne podważenie testamentu i ustalenie kręgu spadkobierców dziedziczących na podstawie ustawy, tj. najbliższej rodziny. Sprawy spadkowe Opole stanowią duży odsetek wszystkich spraw, którymi zajmuje się Kancelaria. Kompleksowość i profesjonalizm obsługi oferowanej przez Kancelarię skutkują tym, że adwokat Katarzyna Danielewicz cieszy się dużym zaufaniem ze strony Klientów w sprawach spadkowych w Opolu. Głównym celem Kancelarii jest zapewnienie swoim Klientom pomocy prawnej na każdym etapie postępowania. Prawnicy dbają o właściwe podejście do Klienta, który niejednokrotnie zmuszony jest prowadzić postępowania spadkowe niedługo po stracie bliskiej osoby. Ponadto każdy zainteresowany może liczyć na rzeczowe i indywidualne podejście do każdej sprawy. Dzięki doświadczeniu, Kancelaria jest w stanie zapewnić swoim Klientom najwyższy poziom porad prawnych oraz dobrać najkorzystniejsze rozwiązania. Reprezentacja w postępowaniu sądowym obejmuje sporządzenie wniosku o stwierdzenie nabycia spadku, przygotowanie wszystkich pism procesowych, wsparcie Klienta przy kompletowaniu dokumentacji, reprezentację na rozprawach, bieżący kontakt z Klientem oraz przygotowanie go przed wystąpieniem w sądzie. Kancelaria oferuje również porady w sprawach spadkowych w swojej siedzibie w Opolu. W sprawie o stwierdzenie nabycia spadku warto skorzystać z pomocy adwokat Katarzyny Danielewicz szczególnie w sytuacji, gdy istnieje wątpliwość, co do kręgu spadkobierców, czy należnych im udziałów. Z uwagi na zaangażowanie włożone w prowadzone przez siebie sprawy spadkowe Katarzyna Danielewicz jest adwokatem wyróżniającym się na opolskiej scenie prawniczej. Wykorzystując bogatą wiedzę i doświadczenie w sprawach spadkowych Kancelaria pomaga również w uregulowaniu spraw majątkowych Klientów zawczasu w sposób, który w przyszłości pomoże zapobiec sporom spadkobierców w zakresie wzajemnych roszczeń.