Co to jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka może zostać ogłoszona przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, czyli konsumentów, którzy stali się niewypłacalni. Niewypłacalność w tym przypadku polega na tym, że dłużnik nie jest w stanie wykonywać swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, np. nie ma pieniędzy na zakup środków codziennego użytku lub najczęściej- gdy nie ma pieniędzy na spłatę raty kredytu. Upadłość konsumencka ma dwie zasadnicze funkcje: oddłużenie niewypłacalnego konsumenta – umorzenie całości lub części długów oraz windykację – odzyskanie należności przez wierzycieli. Usługi prawne świadczone przed adwokat Katarzynę Danielewicz skierowane są do Klientów, którzy potrzebują pomocy prawnej z zakresu upadłości konsumenckiej. Zorientowanie Kancelarii na dziedzinę upadłości konsumenckiej sprowokowało dużą ilość Klientów zwracających się o pomoc prawną w tym zakresie, a co za tym idzie – doświadczenie w prowadzeniu spraw w obszarze upadłości konsumenckiej przez prawników Kancelarii zarówno w mieście Opole jak i na obszarze całej Opolszczyzny. Upadłość konsumencka jest niewątpliwie skomplikowanym i długotrwałym procesem. Wiąże się z koniecznością zaznajomienia z dużą ilością przepisów. Co do zasady każdy sam może przeprowadzić swoją upadłość konsumencką, jednak jest to proces skomplikowany. Kancelaria mieszcząca się w Opolu oferuje kompleksowe wsparcie osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej, w których życiu zaistniały okoliczności, która zmuszają do podjęcia trudnej decyzji o ogłoszeniu upadłości. W ramach współpracy z Kancelarią adwokat Katarzyny Danielewicz, Klienci otrzymują pełne wsparcie od momentu podjęcia decyzji o złożeniu wniosku aż do wydania prawomocnego orzeczenia przez Sąd.

Jak ogłosić upadłość konsumencką?

Wsparcie Kancelarii obejmuje w szczególności:

  • ocenę istnienia przesłanek formalnych do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości,
  • ocenę przyczyn powstania zadłużenia pod kątem możliwości złożenia wniosku,
  • przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami.

Kancelaria oferuje również wsparcie dłużnika w trakcie całego postępowania obejmujące reprezentację przed sądem, syndykiem oraz podczas rozmów z wierzycielami.

Praktyka i wiedza teoretyczna są gwarancją, że Klienci Kancelarii otrzymają specjalistyczną pomoc w zakresie postępowania upadłościowego na każdym jego etapie oraz satysfakcjonujące rozwiązanie powierzonej sprawy. Adwokat Katarzyna Danielewicz specjalizująca się w tej dziedzinie zapewni fachową i skuteczną obsługę prawną osobom, które potrzebują pomocy profesjonalnego prawnika na terenie miasta Opole oraz całej Opolszczyzny.

Na czym polega upadłość konsumencka?

Dzięki upadłości dłużnik zyskuje możliwość umorzenia niemal wszystkich długów poza grzywnami, obowiązkiem naprawienia szkody wynikającym z przestępstwa albo wykroczenia, odszkodowania za szkody na osobie, zadośćuczynienia, nawiązki i świadczenia pieniężnego, które sąd orzekł jako środek karny lub środek aby poddać sprawcę przestępstwa próbie.

Co istotne nie podlegają umorzeniu zobowiązania, które upadły świadomie zataił w przypadku, gdy wierzyciel nie był uczestnikiem postępowania upadłościowego. Nie ma znaczenia podstawa prawna zobowiązań dłużnika. Dłużnik ma możliwość umorzyć zarówno zobowiązania zaciągnięte w sferze prywatnej jak i te, które powstały w związku z wcześniej prowadzoną działalnością gospodarczą czy zawodową.

Samo ogłoszenie upadłości konsumenckiej to dopiero początek długiej drogi, która ma na celu doprowadzenie do oddłużenia danej osoby. Proces ten zazwyczaj jest długi i skomplikowany, a Klienci, którzy zgłaszają się do opolskiej Kancelarii adwokat Danielewicz są często obciążeni bardzo dużą ilością nieuregulowanych należności. Klient w takiej sytuacji może liczyć na pełne wsparcie prawne prawników Kancelarii w sprawie postępowania upadłościowego. Obecna sytuacja rynkowa powoduje, że coraz większa ilość osób wpada w problemy finansowe, co nie zawsze ma charakter zawiniony. Problemy z bieżącym regulowaniem swoich zobowiązań są często efektem zbiegu negatywnych wydarzeń życiowych. W takiej sytuacji warto zwrócić się o pomoc do profesjonalisty, a w konsekwencji uniknąć wielu nieprzyjemności oraz negatywnych następstw prawnych. Pomoc skutecznego prawnika często pozwala także na uniknięcie błędów już na etapie wypełniania formularza, co ogranicza konieczność uzupełnienia braków formalnych dostrzeżonych przez Sąd i niejednokrotnie skraca czas trwania postępowania. W konsekwencji pomoc prawna świadczona przez prawników Kancelarii, z pewnością ułatwi przebieg postępowania oraz na wypracowanie najlepszych dla Klienta rozwiązań.