Adwokat Katarzyna Danielewicz
Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa cywilnego – w tym rodzinnego, spadkowego i rzeczowego. Świadczy stałą obsługę przedsiębiorstw, w szczególności w zakresie windykacji, umów oraz spraw pracowniczych a także pomoc prawną dla podmiotów z sektora bankowego.
tel. 604 930 903Adwokat Rafał Cichoń – prawnik współpracujący z Kancelarią
Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, prowadzeniu sporów sądowych i obsłudze prawnej przedsiębiorstw, w szczególności z branży usług medycznych oraz obrotu nieruchomościami.
tel. 608-411-972Kinga Kępa – asystent prawny w Kancelarii
Studentka piątego roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. Do kręgu jej zainteresowań należy prawo karne oraz szeroko pojęta karnistyka. Jest autorką artykułów i opracowań bezpośrednio związanych z zakresem jej specjalizacji. W Kancelarii zajmuje się prowadzeniem strony internetowej i opracowywaniem jej treści. Ponadto realizuje równolegle studia stacjonarne z zakresu filologii francuskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Opolskiego.
tel. 604 930 903